Čo je to odpadové potrubie

Odpadové potrubie je súčasťou vnútornej kanalizácie.  Odvádza odpadovú vodu cez kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizácie alebo do čističky odpadových vôd. Jednotlivé časti odpadového potrubia sa delia na šikmé pripojovacie potrubie, zvislé a ležaté odpadové potrubie. Šikmé pripojovacie potrubie je napojené na zariadenie, z ktorého sa odpadová voda odvádza do ďalších častí kanalizácie. 

Odpadové potrubie sa vyrába z polypropylénu, PVC, polyetylénu alebo tiež materiálov ako sú nerezová oceľ, odpadové zliatina alebo kamenina.