Čo je to odraz difúzna

Difúzna je rozptylový odraz svetla alebo iného elektromagnetického zariadenia do rôznych smerov. Nevzniká pri ňom zrkadlový obraz. K difúznemu odrazu dochádza v prípade, že plocha, od ktorej sa lúče odráža, nie je úplne rovná. Hovorí sa mu tiež rozptylový odraz. U denného svetla sa jedná o svetlo pri úplne zatiahnutej oblohe.