Čo je to odraz zrkadlový

Je odraz svetla od hladkej plochy podľa zákona odrazu, bez rozptylu.  Zákon odrazu znie veľmi jednoducho: Veľkosť uhla odrazu sa rovná veľkosti uhla dopadu. Zrkadlový odraz vzniká v prípade, keď lúče dopadajú na hladkú a rovnú plochu. Miesto, kam svetelný lúč dopadne, sa nazýva bod odrazu. Tento odraz je pravidelný.