Čo je to odrazivosť, činiteľ odrazivosti

Odrazivosť je optickú vlastností materiálu, ktorá udáva, aké množstvo svetla sa odrazilo od materiálu v pomere k množstvu, aké na tento materiál dopadlo. Odrazivosť potom závisí od materiálu, chemickom zložení a jeho štruktúre, na stave materiálu, jeho povrchu, na vlnovej dĺžke a tiež na smere dopadu a odrazu svetla, polarizáciu svetla. Podľa povrchu sa delia na priamu a difúzne rozptýlenosť svetla. Na meranie odrazivosti sa používa niekoľko metód.