Čo je to okruh kolektorový

Kolektorový okruh je tvorený medzi kolektormi a odberom tepla.  Skladá sa z kolektorového okruhu - zásobníka, zásobníka - rozvodné siete - rozvodnej siete - osobné odber. Kolektorový okruh vyžaduje tiež voľbu správnej čerpadla. Pri systéme Drain back nie je kolektorový okruh napojený na výmenník tepla, pretože je pomocou čerpadiel voda nasávaná priamo z akumulačnej nádrže do kolektorového okruhu.