Čo je to otvorený spotrebič

Otvorený spotrebič je taký, ktorý odoberá vzduch z priestoru v ktorom je umiestnený a spaliny sú odvádzané do voľného ovzdušia. Zástupcom sú plynové atmosférické spotreby. Nie je vhodný do miestností, kde sa vytvára podtlak, napríklad z dôvodov vetrania. Prevádzka tohto spotrebiča vyžaduje dostatok spaľovacieho vzduchu v miestnosti.