Čo je to pasívna klimatizácia

Pasívne klimatizácia je chladenie budov pomocou zatienenie, zvýšenie odrazivosti povrchov a vetranie s využitím nočného chladu. Pasívna klimatizácia je napríklad aj chladenie pomocou solárneho tepla. S návrhom pasívna klimatizácia je potrebné počítať už pri tvorbe návrhu domu. Dôležitá je izolácia domu, ale musí byť z materiálov, ktoré kumulujú teplo iba minimálne. Účinnou pasívne klimatizáciou je vytváranie tieni pred domom, napríklad vzrastlou zeleňou.