Čo je to pilastrami

Pilastry je reliéfne plastický architektonický prvok, ktorý patrí do klasickej rádové architektúry. Pripomína stĺp, ale je plochý a má dekoratívny účel. Tento stĺpovitý výstupok má hlavicu, pätku a driek. Zosilňuje múr, má nosnú a členiace funkciu. V histórii sa prvýkrát použil v minojskom umení.