Čo je to plán využitia plôch

Plán využitie plôch je nevyhnutný pri ďalšom plánovaní rozvoja miest a obcí. Plán zobrazuje polyfunkčné územie, ale tiež monofunkčné plochy. V tomto pláne sa záväzne stanovuje funkčné využitie plôch pre celé územie obce . Pre potrebu rozhodovanie o využití plôch sa územným plánom jednotlivé pozemky rozdelia do približne rovnakých plôch.