Čo je to pôdne nadmurovka

Pôdne nadmurovka vzniká zvýšením budovy nad strop najvyššieho podlažia. Realizuje sa pre lepšie využitie priestoru. Vystavením pôdne nadmurovky sa zvýši obytný priestor. Ideálne je sedlová strecha, ktorá má strmší sklon. Veľkosť pôdneho priestoru je potom závislá tiež na tvare stropu. Pri nadmurovke do 1 m možno dosiahnuť až 4 m šírky podkrovie.