Čo je to pôdnice

Pôdnice je úzky otvor, ktorý slúži na vyberanie sadzí z komínových prieduchov. Je zriadia v najnižšom bode komína. Najmenší rozmer úzkeho a stredného prieduchu je 120x250 mm. Rozmer průlezného prieduchu je 450x600 mm. Umiestňujú sa 30 až 100 cm nad nehorľavou podlahou.