Čo je to povoľovanie stavieb

Povoľovanie stavieb je dôležitým krokom pre stavebníkov. Nejedná sa len o povoľovaní v tradičnom slova zmysle.  Povoľovanie stavieb v stavebnom zákone je upravené rôznymi druhmi riadenia.  Stavebné povolenie je vyžadované len u niektorých druhov stavieb. V prípade, keď stavebník žiada o stavebné povolenie pre stavebné úpravy, zariadenia či stavby, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, vôbec nie je stavebné konanie vedené.