Čo je to rebro

Klenbové rebro je architektonický prvok, ktorý slúži na zaklenutá stropu, rozdelenie ťarchy strechy. Klenbové polia sa rozdelí oblúkovitými rebrami na menšie plochy, ktoré sa potom vymuruje. Priestor medzi jednotlivými rebrami je nazývaný výplň a celý stropné celok klenba. V najbežnejším prípade krížovou klenbou sú v jednom pli dve rebrá, ktoré sa uprostred krížia. Tesaný kamenná rebrá sa v Európe používali v romnské architektúre, v gotike. V období renesancie mali čisto ozdobnú funkciu, kedy nemajú nijaký technický účel. Klenbové rebrá sa ako konštrukčné prvky vyskytujú u všetkých historických budov. V 19.-20. storočia sa začali objavovať železobetónové a betónové klenby. Klenby sa delí na valené, kláštorné, krížové.