Čo je to revitalizácia

Revitalizácia je obnovenie a oživenie. Najskôr bolo toto slovo používané pre obnovu životnosti kultúrnych menšín, dnes sa používa predovšetkým v spojení s revitalizáciou odvodnených plôch, krajiny, zelene, vodných tokov, starých stavieb i podnikov.  Často teraz pojem revitalizácie počúvame v súvislosti s oživením a opravou rodinných domov, bytových domov, parkov. Revitalizácia nie je len výmena okien a dverí a náter fasády, ale tiež zníženie prevádzkových nákladov domu, zabezpečenie lepších podmienok pre život.