Čo je to režijné práce

Režijné práce sú všetky práce na stavbe domu, ktoré nie sú účtované po vykonaní vo výkaze prác podľa skutočných objemov, ale podľa materiálových a časových nákladov.