Čo je to rozeta

Rozeta čiže ružice je kruhové zdobené okno. Toto kruhové okno má spravidla veľké rozmery, umiestnené je nad vstupným portálom stavby a alebo v štítoch chrámovej lodi. V Európe je typické pre gotické kostoly a synagógy. Vypĺňajú ho vitráže.