Čo je to sadovníckej, krajinářská, záhradné úprava

Sadovníckej záhradné úprava zahŕňa plánovanie, vytváranie väčších alebo menších celkov zelene ako sú parky alebo predzáhradky. Úprava prebieha za pomoci rôznych materiálov, úprav terénu, porastu, pomocou dekorácií či rôznych stavebných úprav.  Synonymom pre sadovníckej záhradné úpravu je krajinářské design, krajinářská, záhradné či sadovníckej architektúra .  Jednotlivé záhradné štýly v Európe i Ázii zahŕňajú odlišné artefakty, ktoré sú pre jednotlivé štýly typické. Poznáme napríklad japonskú, francúzsku, anglickú, či starovekou perzskou alebo rímsku záhradu. Každá z nich má svoje typické prvky a ráz.