Čo je to šambrán

Šambrán je ozdobný architektonický prvok, ktorým sú orámovaná okná a dvere na vonkajšej fasáde a zdôrazňuje ich. Šambrány je plastická, profilovaná, orámovaná lištou, ale tiež plochá, prípadne len namaľovaná. V prípade, že nie je okno vybavené okenné rímsou, vedie sa šambrán iba pri ostatných troch stranách na otvore. V prípade, že je okenné rímsa použitá, je šambrán vedená po štyroch stranách hore.  Okno s profilovanou šambrán vyzerá oveľa lepšie, jej funkcia je predovšetkým dekoratívne.  Šambrány sa ako architektonický prvok objavujú najčastejšie na zámkoch, meštianskych domoch alebo kostoloch.