Čo je to šírka uličného priestoru

Šírka uličného priestoru sa dá vyložiť aj ako vzdialenosť protiľahlých uličných čiar.  Najmenšia šírka verejného priestranstva, kde je prístup k bytovému domu je 12 m, v prípade, že ide o jednosmernú komunikáciu, je možné ju znížiť na 10 m. Najmenšia šírka verejného priestranstva, kde je prístup k rodinnému domu je 8 m, v prípade, že ide o jednosmernú komunikáciu, je možné ju znížiť na 6,5 ​​m. Súčasťou verejného priestranstva je tiež najmenej jeden pruh pre peších sa šírkou min. 2 ms bezbariérovým využívaním. Minimálna šírku komunikácie medzi parcelami určuje vyhláška o všeobecných požiadavkách na využívanie území 501/2006 Zb.