Čo je to stavba poľnohospodárska

Stavba poľnohospodárska je určená na chov zvierat, uskladnenie produktov živočíšnej výroby, prípravu a skladovanie krmív a podstielky, prípravkov na ochranu rastlín a tiež pre poľnohospodárske služby. Poľnohospodárska stavba môže byť určená len na poľnohospodárskym činnostiam alebo s bytom.  Väčšie i menšie poľnohospodárske stavby podliehajú zákonu o pôdnom fonde a je potrebné si na príslušnom úrade vyžiadať povolenie.