Čo je to stavebná čiara

Stavebné čiara je rozhranie medzi stavbou a nezastavanou plochou. Poloha hrany vo výške rasteného či upraveného terénu. Podľa náväznosti budov možno rozoznávať uzavretú alebo otvorenú stavebné čiaru.  Stavebné čiara udáva záväznú polohu pre výstavbu budovy, jej odstup od hranice pozemku voči verejnému priestranstve. Výnimky sú povolené len u rizolitů, balkónov a terás v maximálnej dĺžke do 25% celkovej dĺžky priečelí.  Delí sa na stavebné regulačné čiaru hlavné a vedľajšie.