Čo je to stužujúci veniec

Stužujúci veniec alebo vencový trám je stavebná konštrukcia zabraňujúca vybočenie múrov. Plní funkciu nosnú a kotevné. Pri jeho realizácii je nevyhnutné, aby bol pretiahnutý od jedného rohu domu k druhému. Stužujúci veniec stužuje budovu vo vodorovnom smere. Zachytáva vo zvislých konštrukciách ťahovej sily a rovnomerne roznáša bremená.

Vďaka venci je zabránené nerovnomernému sadanie muriva. Stužujúci veniec sa používa u základových konštrukcií, oporných múrov , v bytovej a občianskej výstavbe, v priemyselných stavbách alebo pri špeciálnych stavieb ako sú mosty, tunely či priehrady. Konštrukcia je statická, musí správne prenášať pôsobenie tlakových aj ťahových síl. Stužujúci veniec sa skladá z betónu a oceľovej výstuže. Výstuž je tvorená z pozdĺžnych prútov a strmienkov obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru. Oceľ má vysokú pevnosť v ťahu, samotný betón by nedokázal prenášať ťahovej sily, preto je kombinovaný s oceľovou výstuhou. Na vonkajšej strane sa stužujúci veniec zakryje tepelnou izoláciou o sile 0-140 mm.