Čo je to urastený terén

Zarastený terén je plocha pod ktorú nie je pôdny profil oddelený od skalného podložia žiadnu stavbou.  Umožňuje zdarný rast vegetácie a prirodzený vsak zrážkových vôd.