Čo je to vyberacie otvor

 Vyberacie otvor slúži na vyberanie sadzí a popola z komínového prieduchu.  Je zriaďovaný z najnižšieho bodu komína. Najmenší rozmer u úzkeho a stredného prieduchu je 120 x 250 mm au priechodných prieduchov je 450 x 600. Umiestnené musí byť 30 - 100 cm nad nehorľavou podlahou a dvojitá plechové dvierka vyberacieho otvoru sa označujú druhom paliva. Podľa STN nesmie ústiť do obytných miestností, sál, učební a skladov, kde sú uchovávané horľavé látky, výbušniny, apod.  Vyberacie otvor je navrhovaný u priebežných aj podlažných komínov pre spotrebiče na pevné i kvapalné palivá, musí byť v úrovni pôdnice komínového prieduchu. U podlažního komína sa prieduchu umiestňujú na chodbe, schodisku či inom mieste spoločných priestorov. V prípade, že ich nie je možné tu umiestniť, potom sa dávajú do predsiene, komory, kúpeľne alebo WC. Nesmie byť v spálni či detskej izbe.  Rovnako sa nesmie spájať od niekoľkých prieduch do spoločného vyberacieho prieduchu.