Čo je to vyhorenia sadzí

Vyhorenia sadzí je pre komín krízovou situáciou a záleží od rozsahu ich vyhorenia. Jednotlivé následky sa od seba líšia a je dôležité komín nechať po tejto udalosti vždy skontrolovať odborníkom. V prípade, že dôjde k vyhoreniu sadzí, znamená to, že dochádza k vykurovaniu nesprávnym spôsobom, spotrebičom a bola zanedbaná revízia aj čistenie komína. Vymetanie sadzí z komína domu by malo prebiehať niekoľkokrát ročne.  Akonáhle dôjde k horeniu sadzí, nedajú sa uhasiť. Komín potom následkom požiaru popraská alebo môže dôjsť k výbuchu. Spoľahlivo sadze uhasíme pomocou piesku, voda je zlá a nebezpečná voľba.  Pri vyhorení sadzí v komíne radšej volajte hasičov.