Čo je to vyschnutiu stavby

Každá novostavba potrebuje dostatok času na to, aby riadne vyschla.  V prípade, že stavebník na jej vyschnutie ponáhľa, existujú odborné firmy, ktoré sa o jej schnutie postarajú, tiež je možné používať výkonné vykurovacie agregáty a sušiče muriva.  Norma nijako nerieši potrebnú dobu na vyschnutie. 10 mm vrstva anhydritoch vysychá zhruba 1 týždeň. Murivo by malo mať vlhkosť max. 4%.  Je vhodné ukončiť stavbu domu v lete, aby stihla do zimy vyschnúť. Počas prvých mrazov sa môžu prejaviť prípadné poruchy, ktoré možno na hrubej stavbe opraviť.