Čo je to výška hlavnej rímsy

Výška hlavnej rímsy sa udáva ako maximálne prípustná, v relatívnych kótach. Meria sa spravidla v stredu priečelia každej jednotlivej budovy, výnimočne dlhú priečelí budov je možné podľa potreby stanovenej výšky hlavnej rímsy rozdeliť n menšie úseky.  Výška hlavnej rímsy bola odvodená od výšky domu. Napr. U jednopodlažná stavby je to 1/16 stavby, u dvojpodlažný stavby je to 1/30 výšky.  Hlavné rímsa ukončuje budovu v mieste napojenia strechy. Má svoje opodstatnenie v uzavretí konštrukcie krovu. Vyloženie rímsy je 400 - 600 mm.