Čo je to výška odkvapu

Výška odkvapu je vzdialenosť medzi povrchom terénu a odkvapom .  Optimálna výška odkvapu je 150 - 180 mm.  V prípade väzníkov sa príliš nízky odkvap nehodí pre malú únosnosť. Je tu tiež malá účinná výška väzníka nad oporou.