Čo je to výška podlažia

Výška podlaží je svetlá výška miestnosti vrátane hrúbky konštrukcie stropu a podlahy, ktorá sa nachádza nad toto miestností.  O tom, aká má byť výška podlažia či svetlá výška miestnosti, rozhoduje norma ŠN 734301. Výška jednotlivých miestností je počítaná ako svetlá výška a rozmer je medzi podlahou a najnižším bodom stropu. V celom dome sa povolená výška podlažia líšia. Miestnosti a vstupné priestory rodinného domu majú 2100 mm, sušiarne, práčovne - 2300 mm, obytné miestnosti v podkroví - 2300 mm, obytné miestnosti rodinných domov 2500 mm au bytových domov 2600 mm.  Ak chcete si prestavať starší chalupu či dom na trvalé bývanie, je práve výška podlažia často kameňom úrazu. Kvôli nízkej výške stropu vám stavebný úrad túto nehnuteľnosť užívať na trvalé bývanie nepovolí.