Čo je to výška stavby

Výška stavby je tvorená súčtom výšky hlavnej rímsy a výšky strechy.  Pri stavbách, ktoré nepresiahnu výšku viac ako 5 m nie je potrebné stavebné povolenie. U hospodárskych budov je to do výšky 7 m.  Pre skleníky a ďalšie drobné stavby ako sú pergoly či prístrešky pre auto nesmie výška stavby prekročiť 2 m. V opačnom prípade je potrebné si požiadať o stavebné povolenie.  Tieto parametre sa netýkajú pamiatkovo chránených stavieb.  O tom, či je vaše nehnuteľnosť v pamiatkovej zóne, sa môžete presvedčiť na najbližšom stavebnom úrade.