Čo je to výška strechy

Ide o výšku hrebeňa strechy, ktorá napomáha pri výpočte jej sklonu. Strechy sa podľa sklonu delia na ploché, šikmé alebo strmé. V mnohých lokalitách je tvar a pdooba strechy vymedzená najčastejšie valbovou a sedlovou strechou. Môžete sa stretnúť aj s reguláciou na smerovanie štítovej steny napr. Štítom do ulice alebo hrebeň strechy umiestnený na komunikáciu. Je potrebné často dodržať aj sklon strechy, ktorý treba dodržať.  Výška strechy potom často nesmie prekročiť predpísaný limit, napr. Max. Výška hrebeňa 8 m.