Čo je to výšková hladina zástavby

Výšková hladina zástavby znamená výšku stavby nad priľahlým terénom., Ktorá je daná prevládajúcou výškou hrebeňov striech alebo atík rovných striech v určitom vzorke zástavby v konkrétnej lokalite. Rozlišuje sa výšková hladina vyrovnaná, homogénna a málo alebo diferencovanejšie.  Výšková hladina zástavby možno definovať ako pomyselnú rovinu vedenú najvyššími bodmi prevládajúci zástavbe u ktoré sú vylúčené miestnej dominanty. Je daná prevládajúcim počtom podlaží, do ktorých sa počíta aj podkrovie a podlažia ustúpenie alebo vo svahu. Dodržanie celkovej hladiny zástavby potom znamená neumiestňovať tu stavby, ktoré nad ňu výrazne vyčnievajú.  Výškové hladina zástavby môže byť určená v každom územnom pláne .