Čo je to výstavba

Výstavba je priestorovo ucelená alebo technicky samostatná či účelovo určená časť stavby. Pojmu objekt sa užíva pre priestorovo, funkčne a technicky definovaný celok na úrovni stavby alebo jej časti, prípadne pre celok, ktorý s výstavbou súvisí.  Výstavba je napríklad sociálne, kedy sa jedná o nehnuteľnosti určenej pre sociálne slabšie obyvateľov, investičná výstavba - rad objektov určených pre obstaranie dlhodobého majetku. Ide o obstaranie rozsiahleho majetku, ide o finančne náročné riešením. Zdrojom financií je vlastný kapitál podniku, prípadne úvery, emisie obligácií alebo vydávanie cenných papierov.  Modulárna výstavba ponúka rýchlosť, ekonomickú úspornosť a tiež mobilitu i komfort. Mobilné domy sú v posledných rokoch veľmi obľúbené, napríklad ako dočasné riešenie pri stavbe klasického murovaného domu.