Čo je to výstupnej čiara

Výstupná čiara je pomyselná čiara spájajúca predné hrany schodiskových stupňov v teoretickej osi výstupu.  Výšky stupňov sú v jednom ramene rovnaké, šírky sú rovnaké vždy na výstupnej čiare. Sklon je u bytových a občianskych stavieb maximálne 35 stupňov.  Trojprúdovú schodisková ramená s priechodná šírkou nad 1801 mm majú výstupné čiaru uprostred schodiskového ramena, aby sa využil pre pohyb na schodisku čo najväčší priestor.  U čtyřproudového ramena je poloha výstupnej čiary podľa toho aká je pochôdzna šírka schodiskového ramena.  U točitého schodiska sa výstupné čiara umiestňuje 300 mm od vonkajšieho okraja zakrivenie ramena.  Norma STN 73 4130 určuje, že na výstupnej čiare schodiskového ramena musí mať stupeň navrhnutý rozmer. U stupňov so zakrivenou výstupné čiarou sa šírka stupňa meria ako těitiva oblúka v mieste priesečníku výstupnej čiary s hranami vzájomne nadväzujúcich stupňov.