Čo je to výstuž

Výstuž alebo výstužná vložka, mäkká výstuž, to sú pojmy, ktorými sa označujú kruhové oceľové tyče, ktoré sa vkladajú do betónu, čím sa zvýši ich únosnosť a znižuje deformácie. Týmto spôsobom sa vyrába železobetón. Podmienkou je dokonalá súdržnosť, ktorá je u kruhových výstužou zaistená napríklad netvarovanými výstupkami.  Najznámejšie výstužou sú tzv. Kari siete, ktoré sa používajú pre vystuženie doskových alebo stenových konštrukcií, ktoré sú menej náročné.  Podobne sa využívajú aj priehradové nosníky. Výstuže musia byť v súlade s európskymi normami. Výstuže sa označujú slangovo ako roxor, bol pôvodne jeden typ profilu betonárskej výstuže, ktorý sa využíval v 30. - 50. rokoch 20. storočia.