Čo je to vzduchový prieduch

Vzduchový prieduch je označenie priestoru medzi prieduchom komína a jeho plášťom. Privádza sa im vzduch k spotrebiču tým, že prechádza okolo komínové vložky a stenou komína.  Vďaka tomu je predhriaty a neochladzuje vzduch v miestnosti. V prípade, že je komínový prieduch netesný, môže dôjsť k miešaniu vzduchu privádzaného vzduchovým prieduchom s dymom.   Prierez vzduchového prieduchu musí byť najmenej 100 cm2 a vzdialenosť medzi vnútorným povrchom komínového plášťa a vonkajším lícom potrubie komínového prieduchu či tepelnej izolácie by mal byť 30 mm. Vzduchový prieduch má funkciu ochranou, bezpečnostné pri prípadnom úniku spalín. U pretlakového komína je najmenší rozmer 80 mm.