Čo je to Vzperadlo

Ako Vzperadlo sa označuje statický a konštrukčný systém, ktorý sa používa pre nosné konštrukcie, najmä krovov a mostov. Vzperadlo je druh prútovej konštrukcie s kĺbovými alebo tuhmi styčníky. Šikmé vzpery potom podopierajú vodorovný nosný prvok vo viacerých bodoch a skracujú jeho rozpätia.  Použitie vzperadlá zaistí vyššiu únosnosť alebo prekonáva väčšie rozpätie. U krovov možno týmto spôsobom získať ďalší využiteľný priestor pod hambálku. Je vhodný pre obytné podkrovie. 

Podobnými prvky sú vešadlo a vzpínadlo.  Využíva sa rad rôznych spojov - u krovov a drevených konštrukcií sú to tesárske spoje, zo statického hľadiska potom kĺbové styčníky.  U betónových mostoch sú vzpery pripojené k vodorovnému trámu votknutím.  Vzperadlo sa podľa spôsobu podozrenia a rozmiestnenie vzpěradel delia na jednoduché, kedy sa vzpery stretávajú uprostred rozpätia vodorovného trámu a dvojité, u ktorého je trám podopretý vzperami v dvoch miestach, medzi nimi je krátky nosník a ďalej trojité, ktoré je kombináciou dvojitého a jednoduchého vzperadlá. Vodorovný trám je tu podopretý v troch bodoch.