Čo je to xylolitové podlaha

Xylolitové podlaha je bezšpárová podlaha, ktorá sa vyrába z drevených pilín a spojiva. Nepriateľom xylolitové podlahy sú vlhko a teplo. Piliny, ktoré sú v nej obsiahnuté vlhkom bobtnajú, väčším teplom naopak vysychajú a zmršťujú sa.  Následkom potom je vznik trhlín, dutín a vypuklín. Tie možno zaceliť tmelom, ktorý sa skladá z kostného gleja, jemných pilín, plavené kriedy a farbív. Na opravu sa nehodí sadrová a cementová malta. Xylolitové podlaha bola hojne využívaná v pred päťdesiatimi rokmi, zatiaľ čo dnes sa takmer nepoužíva.  Základom bola stavebná hmota, ktorá vznikla zmiešaním kysličníka horečnatého a roztoku chloridu horečnatého s pridaním jemnozrnných organických plnidiel a farbív. Podlaha sa používala ako podklad pre linolea, na poťahovanie stien a schodov v interiéroch. Nanášala sa na podkladový betón, tehly aj drevenú podlahu. Vrchná vrstva bola prírodná alebo farebná.