Čo je to základová vaňa

Základová vaňa je určená na ochranu suteréne v prípade, že zasahuje pod úroveň hladiny spodnej vody. Vytvára sa z vodotesného betónu. Nazýva sa tiež ako hydroizolačná vaňa.  Jej výhodou je, že chráni pivnice, suterény a podzemné priestory pred poškodením v dôsledku vnikaniu vlhkosti či spodnej vody. Vodonepriepustný betón na základovú vaňu je navrhnutý tak, aby odolal tlakovej vode. Návrh tejto betónovej zmesi musí byť veľmi starostlivý. 

Vaňa sa používa v strednej Európe a Nemecku už pod desiatky rokov. Minimálna hrúbka betónu je 250 mm pre steny a dosky. Jedná sa o rokmi preverenú hodnotu. Kľúčovým prvkom potom je stupeň vystuženie, čo obmedzí vznik prípadných trhlín. Vaňa ponúka ideálne rozloženie napätia v základovej škáre . Projektant musí vopred určiť jednu z piatich tried požiadaviek na vnútorné prostredie, v závislosti na triedach tlaku podzemnej vody.