Čo je to zápachový uzáver

Zápachový uzáver alebo pachová uzávierka či sifón zabraňuje útorovému vzduchu preniknutiu cez zariaďovací predmet do miestnosti. Zápachovým uzáverom sa opatrujú všetky odpady. Sú tvorené šupke vody 5-8 cm, ktorý zabráni prenikaniu zápachu. Zariadenie potom pracuje na princípe spojených nádob. Zápachové uzávery existujú v niekoľkých typoch -Integrovaný do zariaďovacieho predmetu, kedy sa vytvaruje odtok umývadla alebo záchodu. Ďalším typom sú zápachové uzávierky, ktoré slúžia na montáž za umývadlo či drez alebo vaňu. Podľa konštrukcie majú valcový alebo plochý tvar. Posledným tipom sú potrubné uzávierky, čo sú zostavené tvarovky, ktoré vytvára potrebný vodný stĺpec. Delí sa podľa typu na S a U.  Zápachový uzáver je nevyhnutným prvkom vnútorného potrubia. V prípade, že je užívaný v chalupe či chate užívané iba cez leto, musí sa na zimu vypustiť, aby nedošlo k zamrznutiu a následnému prasknutiu tejto zápachové uzávierky. Treba dbať aj na to, aby sa hladina príliš nezdvíhala pri prípadnom pretlaku vzniknutom v kanalizačnej sústave.