Čo je to zazelenenia strechy

Zelenej strechy sú vhdoné nielen pre ekologické aktivistov. Zazelenenia strechy má celý rad výhod, navyše sa jedná o na pohľad veľmi atraktívne riešenie. Delí sa na extenzívne a intenzívne ozelenenie. Extenzívne ozelenenie je veľmi jednoduché, využíva sa nenáročných kvetín a tráv. Intenzívne sa na opak využíva tam, kde je možné na streche pestovať stromy i kríky. Základom pre zazelenenie strechy sú stavebné materiály Liapor, Liadrain a Liaflor. Dôležité je, akú nosnosť má strešnej konštrukcie, aký účel využitia bude zelená strecha mať. Zelené strechy predlžujú životnosť hydroizolačnej vrstvy, chráni strechu pred UV lúčmi a extrémnymi teplotnými rozdielmi. Zelené strechy zlepšujú tepelnú izoláciu stavby, to zapríčiní výrazné zníženie nákladov potrebných na vykurovanie stavby alebo na jej klimatizovanie. Znižuje tiež odtok zrážkovej vody a to až o 50%. Zrážková voda tak odteká postupne. Je nutné dodržiavať správnu skladbu jednotlivých vrstiev na hotové streche. Pre zazelenenia striech sa používajú trvalky alebo traviny, ktoré majú schopnosť úspešne odolať suchu. Výška zeminy je potom 12-20 cm. Ozeleniť možno tiež prístrešok na auto alebo garáž