Čo je to zemný plyn

Zemný plyn je fosílne palivo, horľavý plyn. Hlavnou zložkou je metán. Ťaží sa z poréznych sedimentárnych hornín, ktoré sú uzavreté v štruktúrnych pasciach, podobne ako ropa. Nachádza sa samostatne, prípade s ropou či čiernym uhlím. Je využívaný ako zdroj vodíka, ktorý je použitý pri výrobe dusíkatých hnojív. Vďaka metánu má v porovnaní s ostatnými fosílnymi palivami najmenší podiel CO2 a je považovaný za veľmi ekologické palivo. Do vozidiel sa používa vo zatlačený či skvapalnené podobe.  Zemný plyn je sám osobe bez zápachu, preto je do neho pridávaný niektorý z zapáchajúcich plynov. Je tak možné čuchom zistiť koncentráciu vo vzduchu, ktorá je väčšia ako 1%. Používa sa pre chemický i palivový priemysel. Zemný plyn vzniká v prírode biogenicky bakeriálním rozkladom organických hmôt, termogenické s ropu alebo anorganicky s tuhnutím magmy.