Čo je to zemný vlhkosť

Zemné vlhkosť sú spodné vody, ktoré pôsobia na stavbu pod jej základmi. Zemný vlhkosť vytvára kapilárnej voda, ale stavbu ohrozuje aj gravitačné voda a podzemná voda. Pre návrh izolácie domu pred touto vlhkosťou sa vypracováva geologický a hydrogeologický prieskum, ktorý určí zloženie a hrúbku geologických vrstiev, stlačiteľnosť a únosnosť základovej pôdy, priepustnosť zeminy a tiež umiestnenie hladiny podzemnej vody.  Pre izoláciu stavby pred zemnou vlhkosťou e používa v izolácia z asfaltových pásov alebo PVC fólie. Domy najviac poškodzuje zemný vlhkosť v podobe kvapalnej, plynné, ale aj v pevnom skupenstve. Existuje niekoľko sanačných technológií, ktoré zabránia pôsobeniu vlhkosti na stavbu. Najčastejšie sa používajú injektáže alebo podrezania muriva.