Čo je to zvuková izolácia

Zvuková izolácia je ochrana pred negatívnym účinkom hluku a je riešená zákonom č. 258/2000 Zb. Zákon o ochrane verejného zdravia. Sú tu stanovené neprekročiteľné hygienické limitu hluku a vibrácií na pracoviskách, v stavbách určených na bývanie, občianskeho vybavenia aj vo vonkajšom priestore.

Ochrana proti hluku sa zabezpečuje napríklad zvukovou izoláciou. Zvuková izolácia je schopnosť stavebných konštrukcií prenášať v zoslabené miere akustický výkon, ktorý sa šíri vzduchom zo susedného priestoru alebo vznikajúce chôdzou alebo nárazy na podlahu v susednej miestnosti. V stavebníctve existuje vzdušná a dopadové zvuková izolácia. Pre zvukovú izoláciu stien sa používajú izolačné panely alebo akustické peny, ktoré majú výbornú protipožiarnu odolnosť. Pod podlahu sa používajú špeciálne akustické dosky, na strop stropné podhľady.  Skvelú službu majú tiež nové okná, ktoré zaistia akustickú i tepelnú izoláciu.