Čo sú obnoviteľné zdroje

Obnoviteľné zdroje sú prírodné zdroje s prirodzenou obnovou. Tieto zdroje potom majú schopnosť sa obnovovať čiastočne alebo úplne. Ide o prejav prirodzených geofyzikálnych a kozmických zdrojov energie.  Obnoviteľné zdroje sú vietor, voda, slnečné lúče, bioplyn, biomasa a rad ďalších. V určitom množstve sú dostupné prakticky neustále, čím sa líši napríklad od fosílnych palív.  Obnoviteľa zdroje majú iba minimálny dopad na životné prostredie.