Čo sú to energetické plodiny

Energetické plodiny sú plodinami, ktoré sú pestované za účelom zisku energie, a to v podobe uhľovodíka. Táto biomasa sa využíva hlavne na spaľovanie, ale energetické plodiny sa často pestujú aj pre splyňovanie, respektíve anaeróbnu digesciu alebo výrobu palív na kvapalnom základe. Tieto plodiny sa zvyčajne delia na rastliny bylinné a drevnej. Asi najznámejším zástupcom energetické plodiny v Českej republike je repka olejná.