Čo sú to fosílne palivá

Fosílne palivá sú dnes stále najpoužívanejším typom palív na planéte. Jedná sa o suroviny, ktoré sú tvorené odumretými rastlinami a telami živočíchov. Medzi fosílne palivá radíme ropu, zemný plyn alebo uhlie. Ich najväčším negatívom je, že pomaly ale isto dochádzajú. Stenčujúcu sa zásoby nerastných surovín tak núti mnohé štáty, aby svoju energetickú potrebu začali spájať 
skôr s obnoviteľnými zdrojmi ako s fosílnymi palivami.