Čo sú to inštalačné rúrky

Inštalačné rúrky poskytujú káblovú ochranu. V dnešnej dobe sa vyrábajú hlavne z plastu. Ich funkcia je chrániť káble pred vonkajšími negatívne vplyvy ako sú vlhkosť, prípadne hlodavce. Cez rúrky sa dá pretiahnuť akýkoľvek typy káblu - elektrický, dátový či telefónne. Záleží iba na rozmeroch rúrky.