Čo sú to komínové tvárnice

Komínové tvárnice sú materiálom, ktorý často tvorí plášť komína. S týmto materiálom sa musí ľahko manipulovať aj väčších výškach, teda je nutné, aby bol ľahký. Navyše musí spĺňať aj najvyššie kritériá ohľadom tepelnej odolnosti a mať aj dobré akumulačné vlastnosti. Najosvedčenejším materiálom je v tomto prípade betón. Plášť sa dá postaviť aj z priemyselne prefabrikovaných dielcov.