Čo sú to minerálne stavebné materiály

Minerálne stavebné materiály sú samostatnou skupinou, ktorú tvorí cement, vápno, sadra, štrk, piesok, betón. Piesok je základom pre väčšinu týchto materiálov - sadra = vápno + piesok, betón = piesok + štrk. Tieto spojiva sa delia na tvrdnúca na vzduchu a pod vodou (sadra, vápno).